Polska Strefa Inwestycji

Program ten stanowi inicjatywę rządową mającą na celu wspieranie firm w realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Przystępując do PSI, przedsiębiorstwa mają szansę na uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT. To wsparcie jest dostępne dla firm o różnej skali działania i niezależnie od miejsca realizacji inwestycji. Pomoc przyznawana jest na podstawie tzw. decyzji o wsparciu, która umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego. Takie zwolnienie może osiągnąć nawet do 70% wartości kwalifikowanych wydatków związanych z nową inwestycją. Okres, na jaki przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, zależy od lokalizacji inwestycji i może trwać 10, 12, bądź 15 lat, liczony od momentu otrzymania decyzji.

SSE-PSI-logo

Zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Na czym ono polega i kto może skorzystać?

Skorzystanie z pomocy publicznej w naszym województwie, jakim jest zwolnienie od podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT) lub fizycznych (PIT), uwarunkowane jest uzyskaniem Decyzji o wsparciu wydaną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice”. Ubiegać się o nią może niemal każdy przedsiębiorca chcący rozpocząć nową inwestycję co należy rozumieć przez założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego.

Poniżej przykłady obrazujące atrakcyjność zwolnienia podatkowego oferowanego przez Kielecki Park Przemysłowy w ramach oddziału Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

małe przedsiębiorstwo produkcyjne

Małe przedsiębiorstwo produkujące złącza metalowe, prowadzone w formie spółki z o.o. chce wejść na rynek europejski. Aby móc sprostać temu zadaniu, musi zwiększyć swoje zdolności produkcyjne. Do tego celu przedsiębiorstwo potrzebuje zakupić dwie nowe maszyny o łącznej wartości 300 000 zł. Dzięki obniżeniu wartości minimalnych nakładów inwestycyjnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, wartość planowanej inwestycji spełnia „próg wejścia” do otrzymania Decyzji o wsparciu. Dzięki tej formie pomocy przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z ulgi od podatku dochodowego CIT w wysokości aż 70% zadeklarowanych kosztów inwestycyjnych, czyli 210 000 zł.

biuro rachunkowe - jednoosobowa działalność gospodarcza

Mikro przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w postaci biura rachunkowego, dotychczas prowadził swoją działalność w wynajmowanym lokalu zatrudniając przy tym 2 osoby. Z czasem lokal stawał się coraz bardziej ciasny, a komputery i oprogramowanie mało efektywne. W związku z tym przedsiębiorca postanowił rozszerzyć swoją działalność poprzez zakup większego, własnego lokalu, zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz zatrudnić kolejnych pracowników. Szacowana wartość inwestycji wynosiła 500 000 zł. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem inwestycji, postanowił wystąpić o decyzję o wsparciu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. W związku ze statusem mikro przedsiębiorcy oraz lokalizacją inwestycji w województwie świętokrzyskim, Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi od podatku PIT w wysokości sięgającej aż 350 000 zł w okresie trwania Decyzji.